Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Katowice Sp. z.o.o

ul. Obroki 140, 40-833 Katowice
+48 32 3587657
波兰 波兰

材料回收设施业务详情

回收废料类型
塑料,纸,玻璃,金属

回收厂业务详情

有机物
接收废料:
有机废弃物
再生产品:
堆肥
技术类型:
堆肥
最后更新
2019年8月2日